English

Rhumveld Baltic is a subsidiary of Rhumveld, Winter & Konijn B.V. The company started in Estonia as Sildest OÜ in 1992. Sildest was selling edible nuts, seeds, and dried fruits and packaging and creating mixes for retail and HoReCa sector. In the year 2000 a Dutch company Rhumveld, Winter & Konijn B.V. bought 70% of Sildest OÜ and in 2009 the company was named Rhumveld Baltic OÜ.  Since 2013 Rhumveld Baltic is 100% owned by Rhumveld, Winter & Konijn B.V.

Rhumveld Baltic is selling raw materials, packaging them, and selling the packaged products. Our target markets are Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Sweden, and Denmark. Rhumveld Baltic’s production and warehouse facilities hold a BRC 7 certificate.

Rhumveld Baltic considers important ethical values and prefers cooperation with partners who have similar principles. Our supplier approval procedure also includes a questionnaire about fair trade and ethical treatment, our parent company is part of SEDEX, which stands for the same values. In relations with our partners we always stand for fulfilling our promises.  

Eesti keel

Rhumveld Baltic on Hollandi ettevõtte Rhumveld, Winter & Konijn B.V. tütarettevõte. Ettevõte sai alguse Eestis 1992. aastal Sildest OÜ nime all. Sildest tegeles pähklite, kuivatatud puuviljade ja seemnete müügi ning pakendamise ja segude valmistamisega nii jae- kui HoReCa pakenditesse. Aastal 2000 omandas Hollandi ettevõte Rhumveld, Winter & Konijn B.V. 70% Sildest OÜ osakutest ning 2009. aastal sai ettevõtte nimeks Rhumveld Baltic OÜ. Alates 2013. aastast on Rhumveld Baltic 100% Rhumveld, Winter & Konijn B.V tütarettevõte.

Rhumveld Baltic tegeleb tooraine müügi, pakendamise ja pakendatud toodete müügiga. Rhumveld Balticu sihtturud on Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Taani. Rhumveld Balticu tootmis- ja laohooned omavad BRC 7 sertifikaati.

Rhumveld Baltic peab oluliseks eetilisi väärtusi ning eelistab koostööd partneritega, kellel on sarnased põhimõtted. Meie tarnijate heakskiitmise protseduur hõlmab küsimustikku ka õiglase kaubanduse ning eetilise kohtlemise kohta ning meie emaettevõte on SEDEX-i liige, mis seisab vastutustundlike ja eetiliste äripraktikate eest. Suhetes oma partneritega seisame alati selle eest, et suudaksime täita oma lubadused.