English

In 2000 Rhumveld bought a part of a company in Estonia to service its customers in the Baltic and Nordic region, the company was named Rhumveld Baltic. The company has facilities for warehousing, mixing, and packing of edible nuts, seeds, and dried fruits.

Eesti keel

Aastal 2000 ostis Rhumveld osa ettevõttest Eestis, et teenindada kliente Baltikumis ja Skandinaaviamaades, ettevõtte nimeks sai Rhumveld Baltic. Ettevõtel on võimalused pähklite, seemnete ja kuivatatud puuviljade ladustamiseks, segude valmistamiseks ja pakkimiseks.