English
  • Sourcing, processing, and sales of raw materials

Rhumveld Baltic sells the products in our product range as raw material to HoReCa sector and eco-shops in Estonia and abroad. We offer the products in bigger quantities, which are in original package (size of the package 5-25 kg according to product), and in smaller repacked packages (1-5 kg). For some products we offer processing (e.g. roasting, rehydrating).

We have formed long term partnerships with suppliers around the world to assure availability of the raw materials. We put effort on the quality of the raw materials. We offer a wide range of edible nuts, seeds, dried fruits, and superfoods. We have available conventional and organic products.

  • Warehousing and logistics

Rhumveld Baltic’s raw material warehouse can hold 500t of goods and packed products warehouse can hold around 600 000 packages, the warehouse in the Netherlands can hold around 3500t of goods.

  • Packaging of products

Packaging takes place only in Rhumveld Baltic facilities in Estonia. The factory has 3 packing lines, which can pack 10-15 million packages a year in 2 shifts. As well, we offer hand packing possibility. Our machines can pack four different types of packages: pillow bag, blockbottom, quattro-seal, and doy bag. All packed products go through proper inspection and metal detection.

Private label packaging

Rhumveld Baltic offers the service of packaging and creating mixes under private label to retailers and other companies. Currently we offer the service to clients in Finland, Sweden, the Netherlands, and Germany, as well to some retailers in Estonia. 

Own trademark

Rhumveld Baltic sells in Estonia, Latvia and Lithuania under its own trademark Take1. Take1 trademark represents Nature’s Candy, Nature’s Candy Children line, The Best Of line, Chef’s line, and Take1 Organic line. Products are available in supermarkets and eco-shops. For Christmas we also offer business gifts and gift packages for kindergartens and schools.

Eesti keel
  • Tooraine hankimine, töötlemine ja müük

Rhumveld Baltic müüb oma tootevalikus olevaid tooteid toormaterjalina HoReCa sektorile ja ökopoodidele nii Eestis kui väljaspool Eestit. Pakume tooteid suuremates kogustes, mis on originaalpakendis (pakendi suurus 5-25 kg vastavalt tootele), ja ümberpakendatult väiksemates pakendites (1-5 kg). Teatud toodete puhul pakume ka töötlemist (nt röstimine, niisutamine).

Oleme loonud head sidemed tootjatega üle maailma, mis tagab meile tooraine kättesaadavuse. Meile on väga oluline tooraine kvaliteet selle ostmisel ning kvaliteedi säilitamine meie laos ja tootmisel. Pakume suurt valikut erinevaid pähkleid, seemneid, kuivatatud puuvilju ja väetoite, meie tootevalikus on nii tava- kui mahetooted.

  • Ladustamine ja logistika

Rhumveld Balticu tooraine lao suurus on umbes 500t kaupa ja pakendatud toodete ladu mahutab ligikaudu 600 000 pakki, ettevõtte peamine ladu Hollandis mahutab ligikaudu 3500t kaupa.

  • Toodete pakendamine

Pakendamine toimub ainult Rhumveld Baltic tehases Eestis. Meie tehases on 3 pakkimisliini, mis võimaldavad pakkida 10-15 miljonit pakki aastas 2 vahetusega, lisaks pakume käsipakenduse võimalust. Meie masinad pakivad nelja erinevat tüüpi plastikpakendit: ümbrikpakend, blockbottom, quattro-seal ja doy bag. Kõik pakendatud tooted läbivad korraliku kontrolli ja metallidetektsiooni.

Omamärgitoodete pakendamine 

Rhumveld Baltic pakub pakendamise ja segude tegemise teenust omamärgi all nii kaubanduskettidele kui muudele ettevõtetele. Hetkel pakime peamiselt välisturul olevatele klientidele Soomes, Rootsis, Hollandis ja Saksamaal, kuid ka tooteid Eesti jaemüügikettidele.

Oma kaubamärk

Rhumveld Baltic müüb Eestis, Lätis ja Leedus tooteid enda kaubamärgi all Take1. Take1 sarjas on esindatud Kommi Asemel, Kommi Asemel Lastesari, The Best Of sari, Chef sari ja mahe Take1 Organic sari. Tooted on saadaval toidupoodides ning ökopoodides. Jõuludeks pakume ka ärikingitusteks ning lasteaedadesse ja koolidesse jõulupakkide valmistamist.